logotyp
Login

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

INOVACE Prvouka

Vy_52_INOVACE_Prv.1.01-Jsem školák-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.01-Jsem školák-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.02-Rozmanitost přírody-podzim-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.02-Rozmanitost přírody-podzim-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.03-Místo, kde žijeme-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.03-Místo, kde žijeme-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.04-Rozmanitost přírody-zima-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.04-Rozmanitost přírody-zima-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.05-Lidé a čas-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.05-Lidé a čas-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.06-Lidské tělo-osobní hygiena-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.06-Lidské tělo-osobní hygiena-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.07-Lidské tělo-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.07-Lidské tělo-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.08-Člověk a jeho zdraví-nemoc,úraz-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.08-Člověk a jeho zdraví-nemoc,úraz-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.09-Člověk a jeho zdraví-zdravá strava-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.09-Člověk a jeho zdraví-zdravá strava-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.10-Ochrana člověka za mimořádných událostí-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.10-Ochrana člověka za mimořádných událostí-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.11-Rozmanitost přírody-jaro-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.11-Rozmanitost přírody-jaro-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.12-Rozmanitost přírody-rostliny na jaře-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.12-Rozmanitost přírody-rostliny na jaře-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.13-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.13-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.14-Lidé a čas-Velikonoce-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.14-Lidé a čas-Velikonoce-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.15-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.15-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.16_Lidé kolem nás-práce dospělých-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.16_Lidé kolem nás-práce dospělých-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.17-Lidé a čas-dny v týdnu-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.17-Lidé a čas-dny v týdnu-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.18-Lidé a čas-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.18-Lidé a čas-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_PRV.3.19_Česká republika_ pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.19_Česká republika_ pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.2.20_Ovoce _pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.2.20_Ovoce _pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.21_Povolání_pracovní listí.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.21_Povolání_pracovní listí.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.22_Dávná minulost_pracovní listy.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.22_Dávná minulost_pracovní listy.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.23_Lidé a technika_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.23_Lidé a technika_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.24_Sluneční soustava_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.24_Sluneční soustava_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.25_Koloběh vody_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.25_Koloběh vody_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.26_Složení půdy.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.26_Složení půdy.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.27_Živá příroda_rostliny_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.27_Živá příroda_rostliny_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.28_Užitkové rostliny_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.28_Užitkové rostliny_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.29_Živá př.dřeviny.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.29_Živá př.dřeviny.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.30_Živočichové_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.30_Živočichové_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.31_Přírodní společenstva les.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.31_Přírodní společenstva les.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.32_Přírodní společenstva u vody.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.32_Přírodní společenstva u vody.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.33_Přírodní společenstva louka.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.33_Přírodní společenstva louka.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.34_Kostra.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.34_Kostra.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.35_ Lidské tělo.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.35_ Lidské tělo.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.36_Test Chráníme si zdraví pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.36_Test Chráníme si zdraví pracovní list.pptx

INOVACE Přírodopis

VY_52_INOVACE_PŘ.8.17-Lidské tělo, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.17-Lidské tělo, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.18 - Opakování botaniky,test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.18 - Opakování botaniky,test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.19 – SOPEČNÁ ČINNOST - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.19 – SOPEČNÁ ČINNOST - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.20 – SOPEČNÁ ČINNOST – pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.20 – SOPEČNÁ ČINNOST – pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.21 – ZEMĚTŘESENÍ - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.21 – ZEMĚTŘESENÍ - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.22 – ZEMĚTŘESENÍ – pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.22 – ZEMĚTŘESENÍ – pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.23 –PRVOHORY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.23 –PRVOHORY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.24- DRUHOHORY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.24- DRUHOHORY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.25-TŘETIHORY-pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.25-TŘETIHORY-pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.26 –ČTVROHORY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.26 –ČTVROHORY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.27-VÝVOJ ČLOVĚKA- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.27-VÝVOJ ČLOVĚKA- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.28 –ČLOVĚK MĚNÍ A CHRÁNÍ SVĚT- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.28 –ČLOVĚK MĚNÍ A CHRÁNÍ SVĚT- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.29- PŮDA JAKO ZRCADLO KRAJINY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.29- PŮDA JAKO ZRCADLO KRAJINY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.30- VĚDY O ZEMI - pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.30- VĚDY O ZEMI - pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.31 –JAK VZNIKL SVĚT– pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.31 –JAK VZNIKL SVĚT– pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.32 – ZVĚTRÁVÁNÍ - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.32 – ZVĚTRÁVÁNÍ - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.33 – EROZE - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.33 – EROZE - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.34 –USAZENÉ HORNINY– pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.34 –USAZENÉ HORNINY– pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.35 – PŘEMĚNĚNÉ HORNINY- prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.35 – PŘEMĚNĚNÉ HORNINY- prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.36-MINERÁLY A HORNINY– pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.36-MINERÁLY A HORNINY– pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.01-Zápis laboratorní práce.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.01-Zápis laboratorní práce.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.02-Pracovní list,mikrosvět.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.02-Pracovní list,mikrosvět.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.03-Plazi,krokodýli (2).pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.03-Plazi,krokodýli (2).ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.04-Kočkovité šelmy.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.04-Kočkovité šelmy.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.05-Buněčné formy života – test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.05-Buněčné formy života – test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.06-Plazi,test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.06-Plazi,test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.07-Šelmy, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.07-Šelmy, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.08-pracovní list,sudokopytníci.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.08-pracovní list,sudokopytníci.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.09-Kroužkovci, členovci.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.09-Kroužkovci, členovci.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.10-Test, znaky ptáků.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.10-Test, znaky ptáků.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.11-Kostra člověka.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.11-Kostra člověka.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.12-Svalová soustava,test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.12-Svalová soustava,test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.13-Botanika, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.13-Botanika, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.14-Trávicí soustava, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.14-Trávicí soustava, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.15-Dvoukřídlí, motýli, pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.15-Dvoukřídlí, motýli, pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.16-Botanika 2, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.16-Botanika 2, test.ppt

INOVACE Vlastivěda

VY_52_INOVACE_Vl.5.01-Marie Terezie a Josef II.-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.01-Marie Terezie a Josef II.-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.02-První světová válka-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.02-První světová válka-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.03-Zánik Československé republiky, nacistická okupace-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.03-Zánik Československé republiky, nacistická okupace-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.04-Vodní toky v ČR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.04-Vodní toky v ČR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.05-Města jednotlivých krajů-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.05-Města jednotlivých krajů-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.06-Praha-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.06-Praha-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.07-Střední Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.07-Střední Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.08-Český stát za vlády Karla IV.-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.08-Český stát za vlády Karla IV.-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.09-České země v době husitských válek-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.09-České země v době husitských válek-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.10-Druhá světová válka-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.10-Druhá světová válka-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.11-Československo po druhé světové válce-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.11-Československo po druhé světové válce-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.12-Obnova demokratického vývoje v ČSSR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.12-Obnova demokratického vývoje v ČSSR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.13-Vznik České republiky-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.13-Vznik České republiky-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.14-Východní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.14-Východní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.15-Severní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.15-Severní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.16-Západní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.16-Západní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.17-Jižní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.17-Jižní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.18-Českomoravská vrchovina-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.18-Českomoravská vrchovina-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.19-Severní Morava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.19-Severní Morava-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.20-Střední a jižní Morava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.20-Střední a jižní Morava-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.21-Život ve středověku-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.21-Život ve středověku-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.22-Státní symboly ČR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.22-Státní symboly ČR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.23-Státní zřízení a politický systém ČR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.23-Státní zřízení a politický systém ČR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.24-Grafické znázornění povrchu-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.24-Grafické znázornění povrchu-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.25-Pohoří České republiky-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.25-Pohoří České republiky-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.26-Liberec-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.26-Liberec-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.27-Ústí nad Labem-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.27-Ústí nad Labem-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.28-Plzeň-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.28-Plzeň-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.29-Karlovy Vary-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.29-Karlovy Vary-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.30-České Budějovice-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.30-České Budějovice-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.31-Jihlava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.31-Jihlava-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.32-Pardubice-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.32-Pardubice-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.33-Hradec Králové-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.33-Hradec Králové-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.34-Brno-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.34-Brno-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.35-Zlín-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.35-Zlín-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.36-Ostrava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.36-Ostrava-pracovní list.docx

INOVACE Zeměpis

VY_52_INOVACE_Z.6.01-Slunce a vesmír-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.01-Slunce a vesmír-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.02-Sluneční soustava-prezentace.pptVY_52_INOVACE_Z.6.02-Sluneční soustava-prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_Z.6.03-Sluneční soustava-test.docVY_52_INOVACE_Z.6.03-Sluneční soustava-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.04-Glóbus-model Země-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.04-Glóbus-model Země-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.05-Glóbus-model Země-test.docVY_52_INOVACE_Z.6.05-Glóbus-model Země-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.06-pohyby Země-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.06-pohyby Země-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.07-pohyby Země - test.docVY_52_INOVACE_Z.6.07-pohyby Země - test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.08-Měsíc-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.08-Měsíc-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.09-Měsíc-test.docVY_52_INOVACE_Z.6.09-Měsíc-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.10-sféry Země-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.10-sféry Země-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.11-sféry Země- test.docVY_52_INOVACE_Z.6.11-sféry Země- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.12 - Litosféra-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.12 - Litosféra-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.13 - Litosféra- test.docVY_52_INOVACE_Z.6.13 - Litosféra- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.14 - Hydrosféra-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.14 - Hydrosféra-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.15 - Hydrosféra- test.docVY_52_INOVACE_Z.6.15 - Hydrosféra- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.16 - Hydrosféra, oceánská voda-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.16 - Hydrosféra, oceánská voda-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.17 - Voda-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.17 - Voda-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.18 - Hydrosféra, oceánská voda.docVY_52_INOVACE_Z.6.18 - Hydrosféra, oceánská voda.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.19 - Hydrosféra, vodsvo na pevninách-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.19 - Hydrosféra, vodsvo na pevninách-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.20 - Hydrosféra, vodstvo na pevninách.docVY_52_INOVACE_Z.6.20 - Hydrosféra, vodstvo na pevninách.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.21 - Hydrosféra, ledovce-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.21 - Hydrosféra, ledovce-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.22 - Hydrosféra, ledovce.docVY_52_INOVACE_Z.6.22 - Hydrosféra, ledovce.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.23 - Atmosféra-prezentace (2).pptxVY_52_INOVACE_Z.6.23 - Atmosféra-prezentace (2).pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.24 - Atmosféra, počasí-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.24 - Atmosféra, počasí-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.25 - Atmosféra, větry-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.25 - Atmosféra, větry-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.26 - Pedosféra-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.26 - Pedosféra-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.7.27 - Afrika- test.docVY_52_INOVACE_Z.7.27 - Afrika- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.28 - Asie-test.docVY_52_INOVACE_Z.7.28 - Asie-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.29 - Severní Amerika-test.docVY_52_INOVACE_Z.7.29 - Severní Amerika-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.30 - Jižní Amerika.docVY_52_INOVACE_Z.7.30 - Jižní Amerika.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.31 - Evropa- test.docVY_52_INOVACE_Z.7.31 - Evropa- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.32 - Austrálie, pracovní list.docVY_52_INOVACE_Z.7.32 - Austrálie, pracovní list.doc

VY_52_INOVACE_Z.8.33 - ČR, pracovní list.docVY_52_INOVACE_Z.8.33 - ČR, pracovní list.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.34 - Antarktida.docVY_52_INOVACE_Z.7.34 - Antarktida.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.35- Měřítko mapy-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.35- Měřítko mapy-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.9.36-hospodářské organizace ve světě-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.9.36-hospodářské organizace ve světě-prezentace.pptx

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 732 424 965

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Ředitelka školy vyhlásila na 29.6. a 30.6. volné dny pro všechny žáky.
Letní prázdniny budou trvat od pondělí 3. července do pátku 1. září 2023.

Důležité informace

Od 1.května dochází ke zvýšení cen stravného, pro více informací navštivte sekci Školní jídelna.
Od pondělí 20. února je zcela uzavřena příjezdová cesta ke škole. Více informací naleznete v záložce Aktuálně ze školy.
Hledáme do svých řad nové kolegyně a kolegy z řad pedagogů. Více informací v záložce Volná pracovní místa.

Zajímavé informace

Od aktuálního školního roku 2022/2023 se oficiálně jmenujeme ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA LEVÉHO LIBĚCHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy