logotyp
Login

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

INOVACE Prvouka

Vy_52_INOVACE_Prv.1.01-Jsem školák-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.01-Jsem školák-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.02-Rozmanitost přírody-podzim-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.02-Rozmanitost přírody-podzim-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.03-Místo, kde žijeme-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.03-Místo, kde žijeme-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.04-Rozmanitost přírody-zima-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.04-Rozmanitost přírody-zima-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.05-Lidé a čas-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.05-Lidé a čas-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.06-Lidské tělo-osobní hygiena-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.06-Lidské tělo-osobní hygiena-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.07-Lidské tělo-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.07-Lidské tělo-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.08-Člověk a jeho zdraví-nemoc,úraz-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.08-Člověk a jeho zdraví-nemoc,úraz-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.09-Člověk a jeho zdraví-zdravá strava-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.09-Člověk a jeho zdraví-zdravá strava-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.10-Ochrana člověka za mimořádných událostí-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.10-Ochrana člověka za mimořádných událostí-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.11-Rozmanitost přírody-jaro-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.11-Rozmanitost přírody-jaro-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.12-Rozmanitost přírody-rostliny na jaře-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.12-Rozmanitost přírody-rostliny na jaře-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.13-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.13-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.14-Lidé a čas-Velikonoce-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.14-Lidé a čas-Velikonoce-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.15-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.15-Rozmanitost přírody-domácí zvířata-pracovní list.docx

Vy_52_INOVACE_Prv.1.16_Lidé kolem nás-práce dospělých-pracovní list.docxVy_52_INOVACE_Prv.1.16_Lidé kolem nás-práce dospělých-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.17-Lidé a čas-dny v týdnu-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.17-Lidé a čas-dny v týdnu-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Prv.1.18-Lidé a čas-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Prv.1.18-Lidé a čas-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_PRV.3.19_Česká republika_ pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.19_Česká republika_ pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.2.20_Ovoce _pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.2.20_Ovoce _pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.21_Povolání_pracovní listí.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.21_Povolání_pracovní listí.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.22_Dávná minulost_pracovní listy.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.22_Dávná minulost_pracovní listy.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.23_Lidé a technika_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.23_Lidé a technika_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.24_Sluneční soustava_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.24_Sluneční soustava_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.25_Koloběh vody_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.25_Koloběh vody_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.26_Složení půdy.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.26_Složení půdy.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.27_Živá příroda_rostliny_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.27_Živá příroda_rostliny_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.28_Užitkové rostliny_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.28_Užitkové rostliny_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.29_Živá př.dřeviny.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.29_Živá př.dřeviny.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.30_Živočichové_pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.30_Živočichové_pracovní list.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.31_Přírodní společenstva les.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.31_Přírodní společenstva les.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.32_Přírodní společenstva u vody.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.32_Přírodní společenstva u vody.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.33_Přírodní společenstva louka.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.33_Přírodní společenstva louka.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.34_Kostra.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.34_Kostra.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.35_ Lidské tělo.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.35_ Lidské tělo.pptx

VY_52_INOVACE_PRV.3.36_Test Chráníme si zdraví pracovní list.pptxVY_52_INOVACE_PRV.3.36_Test Chráníme si zdraví pracovní list.pptx

INOVACE Přírodopis

VY_52_INOVACE_PŘ.8.17-Lidské tělo, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.17-Lidské tělo, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.18 - Opakování botaniky,test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.18 - Opakování botaniky,test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.19 – SOPEČNÁ ČINNOST - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.19 – SOPEČNÁ ČINNOST - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.20 – SOPEČNÁ ČINNOST – pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.20 – SOPEČNÁ ČINNOST – pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.21 – ZEMĚTŘESENÍ - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.21 – ZEMĚTŘESENÍ - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.22 – ZEMĚTŘESENÍ – pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.22 – ZEMĚTŘESENÍ – pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.23 –PRVOHORY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.23 –PRVOHORY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.24- DRUHOHORY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.24- DRUHOHORY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.25-TŘETIHORY-pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.25-TŘETIHORY-pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.26 –ČTVROHORY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.26 –ČTVROHORY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.27-VÝVOJ ČLOVĚKA- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.27-VÝVOJ ČLOVĚKA- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.28 –ČLOVĚK MĚNÍ A CHRÁNÍ SVĚT- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.28 –ČLOVĚK MĚNÍ A CHRÁNÍ SVĚT- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.29- PŮDA JAKO ZRCADLO KRAJINY- pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.29- PŮDA JAKO ZRCADLO KRAJINY- pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.30- VĚDY O ZEMI - pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.30- VĚDY O ZEMI - pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.31 –JAK VZNIKL SVĚT– pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.31 –JAK VZNIKL SVĚT– pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.32 – ZVĚTRÁVÁNÍ - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.32 – ZVĚTRÁVÁNÍ - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.33 – EROZE - prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.33 – EROZE - prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.34 –USAZENÉ HORNINY– pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.34 –USAZENÉ HORNINY– pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.35 – PŘEMĚNĚNÉ HORNINY- prezentace.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.35 – PŘEMĚNĚNÉ HORNINY- prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.9.36-MINERÁLY A HORNINY– pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.9.36-MINERÁLY A HORNINY– pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.01-Zápis laboratorní práce.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.01-Zápis laboratorní práce.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.02-Pracovní list,mikrosvět.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.02-Pracovní list,mikrosvět.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.03-Plazi,krokodýli (2).pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.03-Plazi,krokodýli (2).ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.04-Kočkovité šelmy.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.04-Kočkovité šelmy.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.05-Buněčné formy života – test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.05-Buněčné formy života – test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.06-Plazi,test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.06-Plazi,test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.07-Šelmy, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.07-Šelmy, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.08-pracovní list,sudokopytníci.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.08-pracovní list,sudokopytníci.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.09-Kroužkovci, členovci.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.09-Kroužkovci, členovci.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.10-Test, znaky ptáků.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.10-Test, znaky ptáků.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.11-Kostra člověka.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.11-Kostra člověka.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.12-Svalová soustava,test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.12-Svalová soustava,test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.13-Botanika, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.13-Botanika, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.8.14-Trávicí soustava, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.8.14-Trávicí soustava, test.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.6.15-Dvoukřídlí, motýli, pracovní list.pptVY_52_INOVACE_PŘ.6.15-Dvoukřídlí, motýli, pracovní list.ppt

VY_52_INOVACE_PŘ.7.16-Botanika 2, test.pptVY_52_INOVACE_PŘ.7.16-Botanika 2, test.ppt

INOVACE Vlastivěda

VY_52_INOVACE_Vl.5.01-Marie Terezie a Josef II.-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.01-Marie Terezie a Josef II.-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.02-První světová válka-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.02-První světová válka-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.03-Zánik Československé republiky, nacistická okupace-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.03-Zánik Československé republiky, nacistická okupace-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.04-Vodní toky v ČR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.04-Vodní toky v ČR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.05-Města jednotlivých krajů-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.05-Města jednotlivých krajů-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.06-Praha-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.06-Praha-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.07-Střední Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.07-Střední Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.08-Český stát za vlády Karla IV.-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.08-Český stát za vlády Karla IV.-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.09-České země v době husitských válek-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.09-České země v době husitských válek-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.10-Druhá světová válka-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.10-Druhá světová válka-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.11-Československo po druhé světové válce-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.11-Československo po druhé světové válce-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.12-Obnova demokratického vývoje v ČSSR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.12-Obnova demokratického vývoje v ČSSR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.13-Vznik České republiky-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.13-Vznik České republiky-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.14-Východní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.14-Východní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.15-Severní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.15-Severní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.16-Západní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.16-Západní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.17-Jižní Čechy-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.17-Jižní Čechy-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.18-Českomoravská vrchovina-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.18-Českomoravská vrchovina-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.19-Severní Morava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.19-Severní Morava-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.5.20-Střední a jižní Morava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.5.20-Střední a jižní Morava-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.21-Život ve středověku-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.21-Život ve středověku-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.22-Státní symboly ČR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.22-Státní symboly ČR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.23-Státní zřízení a politický systém ČR-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.23-Státní zřízení a politický systém ČR-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.24-Grafické znázornění povrchu-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.24-Grafické znázornění povrchu-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.25-Pohoří České republiky-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.25-Pohoří České republiky-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.26-Liberec-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.26-Liberec-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.27-Ústí nad Labem-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.27-Ústí nad Labem-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.28-Plzeň-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.28-Plzeň-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.29-Karlovy Vary-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.29-Karlovy Vary-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.30-České Budějovice-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.30-České Budějovice-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.31-Jihlava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.31-Jihlava-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.32-Pardubice-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.32-Pardubice-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.33-Hradec Králové-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.33-Hradec Králové-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.34-Brno-test.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.34-Brno-test.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.35-Zlín-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.35-Zlín-pracovní list.docx

VY_52_INOVACE_Vl.4.36-Ostrava-pracovní list.docxVY_52_INOVACE_Vl.4.36-Ostrava-pracovní list.docx

INOVACE Zeměpis

VY_52_INOVACE_Z.6.01-Slunce a vesmír-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.01-Slunce a vesmír-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.02-Sluneční soustava-prezentace.pptVY_52_INOVACE_Z.6.02-Sluneční soustava-prezentace.ppt

VY_52_INOVACE_Z.6.03-Sluneční soustava-test.docVY_52_INOVACE_Z.6.03-Sluneční soustava-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.04-Glóbus-model Země-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.04-Glóbus-model Země-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.05-Glóbus-model Země-test.docVY_52_INOVACE_Z.6.05-Glóbus-model Země-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.06-pohyby Země-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.06-pohyby Země-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.07-pohyby Země - test.docVY_52_INOVACE_Z.6.07-pohyby Země - test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.08-Měsíc-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.08-Měsíc-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.09-Měsíc-test.docVY_52_INOVACE_Z.6.09-Měsíc-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.10-sféry Země-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.10-sféry Země-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.11-sféry Země- test.docVY_52_INOVACE_Z.6.11-sféry Země- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.12 - Litosféra-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.12 - Litosféra-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.13 - Litosféra- test.docVY_52_INOVACE_Z.6.13 - Litosféra- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.14 - Hydrosféra-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.14 - Hydrosféra-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.15 - Hydrosféra- test.docVY_52_INOVACE_Z.6.15 - Hydrosféra- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.16 - Hydrosféra, oceánská voda-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.16 - Hydrosféra, oceánská voda-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.17 - Voda-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.17 - Voda-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.18 - Hydrosféra, oceánská voda.docVY_52_INOVACE_Z.6.18 - Hydrosféra, oceánská voda.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.19 - Hydrosféra, vodsvo na pevninách-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.19 - Hydrosféra, vodsvo na pevninách-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.20 - Hydrosféra, vodstvo na pevninách.docVY_52_INOVACE_Z.6.20 - Hydrosféra, vodstvo na pevninách.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.21 - Hydrosféra, ledovce-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.21 - Hydrosféra, ledovce-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.22 - Hydrosféra, ledovce.docVY_52_INOVACE_Z.6.22 - Hydrosféra, ledovce.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.23 - Atmosféra-prezentace (2).pptxVY_52_INOVACE_Z.6.23 - Atmosféra-prezentace (2).pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.24 - Atmosféra, počasí-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.24 - Atmosféra, počasí-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.25 - Atmosféra, větry-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.25 - Atmosféra, větry-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.6.26 - Pedosféra-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.26 - Pedosféra-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.7.27 - Afrika- test.docVY_52_INOVACE_Z.7.27 - Afrika- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.28 - Asie-test.docVY_52_INOVACE_Z.7.28 - Asie-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.29 - Severní Amerika-test.docVY_52_INOVACE_Z.7.29 - Severní Amerika-test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.30 - Jižní Amerika.docVY_52_INOVACE_Z.7.30 - Jižní Amerika.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.31 - Evropa- test.docVY_52_INOVACE_Z.7.31 - Evropa- test.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.32 - Austrálie, pracovní list.docVY_52_INOVACE_Z.7.32 - Austrálie, pracovní list.doc

VY_52_INOVACE_Z.8.33 - ČR, pracovní list.docVY_52_INOVACE_Z.8.33 - ČR, pracovní list.doc

VY_52_INOVACE_Z.7.34 - Antarktida.docVY_52_INOVACE_Z.7.34 - Antarktida.doc

VY_52_INOVACE_Z.6.35- Měřítko mapy-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.6.35- Měřítko mapy-prezentace.pptx

VY_52_INOVACE_Z.9.36-hospodářské organizace ve světě-prezentace.pptxVY_52_INOVACE_Z.9.36-hospodářské organizace ve světě-prezentace.pptx

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Důležité informace

Od pondělí 3. října do odvolání platí zákaz vjezdu na příjezdovou cestu k budově školy. Důvodem je plánovaná generální rekonstrukce vozovky.

Zajímavé informace

Od aktuálního školního roku 2022/2023 se oficiálně jmenujeme ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA LEVÉHO LIBĚCHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy