logotyp
Login

V. třída

Akce v tomto školním roce

Co už je za námi:                                                       Co nás ještě letos čeká:

vánoční vyrábění v zahradnickém učilišti                    dětský sportovní den
divadelní představení Jak se vaří pohádka                  preventivní program s Policií ČR
návštěva planetária Praha                                           exkurze do Národního muzea
velikonoční odpoledne s rodiči                                     škola v přírodě Libverda
                                                                                      třídní výlet


Exkurze v knihovně Mělník 15. 11. 2022

V úterý 15. listopadu žáci 5. a 7. třídy v rámci výuky českého jazyka a literatury navštívili knihovnu v Mělníku. Ihned po příchodu do knihovny se děti rozdělily do dvou skupin. Sedmáci se s paní lektorkou M. Blažekovou vydali do přednáškového sálu, aby absolvovali vzdělávací program Kniha a její překlad.

Páťáci si pod vedením paní knihovnice R. Svobodové nejprve prohlédli nahrávací místnost místního dětského rádia, kde si vyslechli teoretickou část programu Encyklopedie aneb Za krásou lidského poznání. V ní se žáci například dozvěděli, jaký význam slova encyklopedie, jaký je rozdíl mezi slovníkem a lexikonem nebo jak se používá rejstřík.

Následně se přesunuli do samotné knihovny, kde absolvovali praktické pokračování programu. Zde žáci pracovali s knihami – hledali vhodné tituly dle zadání, vyzkoušeli si hledání v rejstříku a práci s obsahem, čímž si žáci procvičili nejen čtení a znalost abecedy, ale také schopnost pracovat v týmu a nakonec prezentovat výsledky společné práce.

Po úspěšném absolvování tohoto programu žáci pokračovali prohlídkou knihovny a jejích prostor a průběžně se seznamovali s pravidly chování v knihovně, se systémem rozdělení knih a s tím, jak v knihovně vyhledávat či kde najít pomoc. Samostatně pak měli všichni žáci možnost zastavit se u knih, které je zaujaly.

Na rozloučenou všichni obdrželi malou pozornost a knihovnu opouštěli s úsměvem.

Knihovna Mělník

Bezpečný pes

Bezpečný pes

Počátkem října se žáci celého prvního stupně zúčastnili vzdělávacího programu Bezpečný pes. Tento program probíhal v tělocvičně, kam za námi zavítal pes Gucci a jeho majitelka, instruktorka Kačka.

Program byl kombinací slovního výkladu, praktických ukázek či samostatných aktivit dětí pod vedením instruktorky. Děti si tak během programu zopakovaly stavbu psího těla, naučily se vnímat signály psího těla a psí nálady. Dále spolu s lektorkou prošly různými situacemi, do kterých se mohou dostat se psy a nácvikem správného chování v těchto situacích – např. setkání se psem na vodítku v doprovodu majitele i bez něho, setkání se psem přivázaným v okolí a nakonec také setkání se psem, který projevuje agresivitu. Děti se také hravou formou naučily postup, jak si v nezbytně nutném případě mohou chránit důležité části těla.   

Odměnou pro žáky za spolupráci s instruktorkou, za jejich pozornost, vědomosti a snahu jim pak bylo předvedení některých Gucciho dovedností – děti pobavilo a zaujalo zejména štěkání na povel nebo nehybnost a nečinnost při podávání sladkostí. Nakonec si zájemci mohli Gucciho i pohladit a od Kačky získat další informace.

Projektový den 16. 9. 2022

Projektový den 16. 9. 2022

V pátek 16. 9. se všechny třídy naší základní školy zapojily do projektu Ukliďme svět. Jak řekl pan učitel v motivační řeči, svět je na nás moc veliký, takže se jednotlivé skupiny vrhly na úklid předem vytipovaných míst v okolí Liběchova. Všichni dostali pracovní rukavice a do skupin také odpadkové pytle. Rychle byli poučeni o smyslu akce, její organizaci a časovém rozvrhu i o tom, co případně nesbírat, a kolem půl deváté mohli vyrazit.

Páťáci se vydali směrem ke kostelíčku a nadšeně sbírali odpadky už u školy a cestou po Liběchově. Ovšem to pravé sbírání a čištění na ně čekalo až u křížové cesty. Děti mají velmi bystré oči, a tak rychle objevily míč zapadlý v křoví. S tím se museli skoro poprat, než míč vytáhli, ale nakonec se zadařilo. Dalšími přírůstky byly hlavně lahve a plechovky různě roztroušené v porostu kolem kostelíčka. Nedopalky cigaret či papírový odpad by ani nespočítali. Našli také několik kovových předmětů a kusy stavebního materiálu.

U kostelíčka si děti udělaly zaslouženou přestávku na svačinu, porozhlédly se po krajině a někdo si vyfotil i okolní panoramata. Se čtyřmi více či méně plnými pytli se skupina vrátila ke škole. Cestou ještě uklidila „parčík“ za kontejnery. 

U školy si udělali krátkou odpočinkovou přestávku a pak si zde zopakovali základní informace o třídění odpadu. Páťáci velmi dobře vědí, proč třídíme, co a kam. Jedinou novou informaci pro ně zdá se byla oblast bioodpad. Nakonec děti donesený odpad podle předem zopakovaných pravidel rychle a dobře roztřídily.

Jak akčně se páťáci do projektu zapojili, můžete shlédnout ve fotogalerii.

Projektový den 16. 9.

Výlet do ZOO Ústí nad Labem

Sportovní dopoledne

Projekt z přírodovědy

Beseda se spisovatelem

Beseda se spisovatelemV pondělí 9. května proběhla postupně ve všech třídách 1. stupně beseda se spisovatelem, panem Josefem Benešem. Tento autor děti seznámil s tím, jak vlastně vzniká kniha - od počátečního nápadu, přes spolupráci s ilustrátorem až po tisk a vydání knížky k prodeji. Děti velice zaujaly informace o speciální tiskárně velikosti zhruba poloviny třídy. Děti také hodně zajímalo, jak dlouho trva napsání či vydání knihy,jaké překážky se musí překonat.
Společně jsme se během hodin podívali na obrázky z knihy "Meďan a Koumen na planetě pupkáčů", prohlédli si prvotisky některých stran z tiskárny a dozvěděli jsme se o plánovaných dalších dílech této knihy. Pan spisovatel nám svoji knihu konkrétněji představil hlasitým předčítáním vybrané kapitoly.
Po celou dobu besedy měli žáci možnost ptát se na cokoli, co je zaujalo, či co nevěděli. Dotazů a připomínek bylo nespočet. Pan spisovatel trpělivě a vstřícně odpovídal na dotazy z oblasti fantazie (kde bere inspiraci), osobních preferencí (o čem ho baví číst), vlastních zkušeností (jak dlouho trvá napsat knihu), ale také ekonomiky (kolik stojí vydání knihy) či techniky (kde se tiskne, kde se knihy skladují).
Pan spisovatel však nepovíddal jen sám - od dětí zjišťoval, zda a co čtou ony; průběžně si s dětmi vysvětloval význam méně známých nebo vymyšlených pojmů; s dětmi odhadoval, co k čemu může v příběhu vést, jak může dál pokračovat.
Závěrem můžeme podotknout, že děti byly výkonem pana spisovatele nadšené a plně zaujaté. Snad se mezi nimi urodí další autor knižek pro děti.

Beseda se spisovatelem - foto

Projektový den

Na návštěvu knihovny jsme se čtvrťáky navázali dalším projektovým dnem – tentokrát se uskutečnil 7. dubna, příznačně na den vzdělanosti a zároveň jsme si s ním připomněli i měsíc knihy, který připadá na březen. Tématem tohoto projektového dne totiž byli čeští spisovatelé knih pro děti a cílem všech aktivit bylo podpořit čtenářskou gramotnost a zájem o knihy u žáků 4. třídy.

Čtvrťáci se v průběhu dne seznámili s několika českými spisovateli, kteří se zabývali tvorbou pro děti a mládež. Přečetli si úryvky z jejich knížek a společně připravili pracovní listy s úkoly, které vychází z přečtených ukázek. Jejich práci si můžete prohlédnout na nástěnce ve vestibulu školy.

Během dne vyzkoušeli čtvrťáci různé pracovní formy, různé činnosti i různé učebny ve škole J Pracovali jako jeden velký tým, ve dvojicích i samostatně. Vyhledávali knihy ve školní knihovně, vyhledávali informací na internetu, ověřovali zjištěné údaje a uspořádali je do konečné podoby (to vše v učebně PC). Konečnou podobu získali tzv. karty spisovatelů pod dohledem p. uč. třídní. V knihovně pak žáci přečetli úryvky z knih a pro mladší spolužáky připravili pracovní listy z této četby.

Po ukončení všech aktivních činností si žáci navzájem svoji práci představili. V úplném závěru projektového dne děti samy zkusily zhodnotit, co se naučily, co si procvičily, co je bavilo a jak se jim nejlépe pracovalo.

Návštěva knihovny - 4. třída

Návštěva knihovny

V pondělí 7. března se žáci nejen 4. třídy vypravili do místní knihovny v Liběchově.
Po příchodu se jich ujala paní knihovnice Andrea Vítová, která žáky nenásilně seznámila se základními principy fungování knihoven. Některé z nich si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, tím si zároveň procvičili dovednosti získávané ve škole - např. vyhledávali v knihovně dané knihy, vyplňovali knižní lístek, zkusili si knihy označit přírůstkovým číslem.
V další fázi návštěvy paní knihovnice dětem vysvětlila některé literárními a knihovnické pojmy, např. jaký je rozdíl mezi měkkou a tvrdou vazbou, jak se nazývají jednotlivé části knihy či co se lze dozvědět z tiráže knihy.
Aby žáci informace jen pasivně nepřijímali, měli možnost se po knihovně rozhlédnout, prolistovat některé knihy a v samotném závěru naší návštěvy zbyl prostor i pro otázky, které paní knihovnice vstřícně zodpověděla.
Z knihovny nakonec neodcházeli nejen s prázdnou hlavou, ale ani s prázdnýma rukama - všichni dostali letáček s informacemi o liběchovské knihovně a krásnou básničku s knihovnickým tématem.

Projektová výuka - 4. třída

PROJEKTOVÁ VÝUKA

V úterý 16. listopadu byl pro žáky 2. – 5. třídy připraven projektový den s názvem Vznik Československé republiky. Téma bylo pro všechny ročníky stejné, ale provedení se v jednotlivých třídách samozřejmě lišilo.

Níže se dočtete o tom, jak probíhal projektový den ve 4. třídě.  

Se čtvrťáky jsme se nejprve podívali na krátké video, které nás seznámilo se základními fakty – kdy,  proč a na jakém území vznikla svobodná republika, které osobnosti se s jejím vznikem pojí či které symboly k ní patřily. Následně jsme si s dětmi povídali o tom, co nás zaujalo, a dohledávali jsme další informace.

Čtvrťáky velmi zajímal osud českého královského pokladu – korunovačních klenotů, o nichž už leccos vědí. Dohledali jsme informace o současném uložení těchto předmětů v katedrále svatého Víta, našli jsme si obrázky katedrály i jednotlivých částí královského pokladu.   

Dále jsme pracovali se symboly původní Československé republiky. Pomocí obrázků a textu jsme zpracovali čsl. hymnu, pak jsme si obě části nadšeně zazpívali. Prohlédli jsme si velký a malý státní znak a prezidentskou standartu a vysvětlili si jednotlivé části a porovnali se současnými znaky. Podobu vlajky všichni dobře známe, a proto jsme si úkol ztížili různým natočením vlajky. Přesto se většině dětí povedlo vlajku vybarvit správně.

Posledním společným úkolem pro nás bylo vyrobit do třídy národní strom a vyzdobit jej informacemi, se kterými jsme pracovali nebo které jsme v průběhu dne získali. Na našem stromě se tak objevily některé státní symboly, jméno prvního prezidenta i sedm klíčů, za kterými jsou uzamčeny české středověké korunovační klenoty.

Kdo vše stihl, mohl si samostatně vybarvit obrázek Svatovítské katedrály a symbolů ČR, který byl připraven jako tzv. vitráž. Tento obrázek si děti odnesly domů.  

Na konci vyučovací dne jsme práci na projektu i naše pocity společně zhodnotili a v pracovním listě se přesvědčili, že si odnášíme spoustu nových vědomostí.

Závěrem lze říci, že projektová výuka čtvrťáky baví, a rádi by si ji v průběhu školního roku zopakovali. Některým žákům vyhovuje netradiční způsob výuky a rádi by přivítali jakékoli téma, někteří žáci však mají jasnou představu i o tématu. Mezi návrhy se objevil např. „vesmír“, „vlaky“ a „auta“.

 

Den s MAPíkem - 6. 9. 2021

V úterý 6. září se společně se třeťáky a páťáky zúčastnili soutěžně-preventivního dopoledne Den s MAPíkem. Akce proběhla v prostoru parku u Domu dětí a mládeže v Mělníku, kam jsme společně dorazili předem objednaným autobusem.

V parku bylo připraveno celkem 10 stanovišť, na nichž jsme postupně plnili úkoly různého zaměření. Někde jsme počítali, jinde hledali poschovávaná slova, ošetřovali jsme zranění či pojmenovávali povinnou výbavu kol. Vyzkoušeli jsme si také střílení pod dohledem příslušníků Policie ČR, poznávali dopravní značky, procvičili vlastní vnímání bezpečného chování apod.

Za splněné úkoly jsme na stanovištích sbírali tzv. MAPíky. S nasšením sjme se vrhli do plnění úkolů a vůbec nás neodradily poměrně dlouhé fronty, které se u jednotlivých stanovišť rychle utvořily. Po uplynutí přesně jedné hodiny se úlovky jednotlivých tříd spočítaly a došlo i na vyhlášení vítězů. Za naši školu se na stupních vítězů umístili páťáci - obsadili krásné  třetí místo. Na jednu stranu jsme měli radost, ale na druhou stranu nás trochu mrzelo, že my jsme se tak dobře neumístili.

Jako poděkování a pochvalu za aktivitu jsme všichni dostali drobnou svačinku a materiály s tematikou bezpečného chování (pracovní listy a bloky), které  nám paní učitelka rozdala až ve škole, kde byl dostatek času si je prolistovat.

V samotném závěru soutěžního dne jsme se rádi proběhli v nedalekém parku, kde jsme hledali „heslo dne“, kdo chtěl, prohlédl si hasičské vozidlo. Nakonec jsme se protáhli na horolezecké věži. Kolem půl jedenácté jsme se spokojeně vydali na cestu zpět do školy.

Fotografie v naší fotogalerii nebo na stránkách https://www.ddm-melnik.cz/fotogalerie/217-den-s-mapikem                                                                                           

Naše díla 2020

Podzimní nástěnky

Vánoce 2019

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Popprovou

Podzimní výtvory

Jarní tvoření

Beseda o zubech

Beseda s včelařem

Zimní výzdoba

Zimní tvoření

Vánoce 2018

Vánoční vyrábění

Mikuláš 2018

Půjdem spolu do Betléma

Na konci listopadu se žáci 1. a 2. třídy vypravili do Regionálního muzea Mělník na interaktivní vánoční program: Půjdem spolu do Betléma. Přivítalo nás promítání stínového příběhu o putování Marie a Josefa. Prohlédli jsme si perníkové, dřevěné i papírové betlémky a svůj vlastní jsme si i vyrobili. Vyzkoušeli jsme si, jak to bylo s betlémem v chudých rodinách a zahráli jsme si na darovníčky, kteří nesou dárek Ježíškovi. Dozvěděli jsme se hodně o zemi, ve které se Ježíšek narodil a něco o výrobě betlémů u nás.

Podzimní výrobky dětí z hodin VV a PČ

Berušky Věnečky Draci Draci

Skupinové stavění v hodině PČ

Interaktivní výstava Mňaaau aneb KOČKY v muzeu

Modelování a obrázky zvířat

Na hřišti u školy

První školní den čeká na své školáky

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 732 424 965

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Ředitelka školy vyhlásila na 29.6. a 30.6. volné dny pro všechny žáky.
Letní prázdniny budou trvat od pondělí 3. července do pátku 1. září 2023.

Důležité informace

Od 1.května dochází ke zvýšení cen stravného, pro více informací navštivte sekci Školní jídelna.
Od pondělí 20. února je zcela uzavřena příjezdová cesta ke škole. Více informací naleznete v záložce Aktuálně ze školy.
Hledáme do svých řad nové kolegyně a kolegy z řad pedagogů. Více informací v záložce Volná pracovní místa.

Zajímavé informace

Od aktuálního školního roku 2022/2023 se oficiálně jmenujeme ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA LEVÉHO LIBĚCHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy