Sportovní dopoledne 31. 5. - 1 (12)
http://www.zslibechov.cz