Vystoupení dětí na Svatohavelském posvícení - 1 (10)
http://www.zslibechov.cz