logotyp
Login

Školní jídelna

Upozornění - čipy

Strávníci, kteří zapomněli čip, se musí před vyzvednutím oběda hlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny, kde jim bude vydána náhradní stravenka.

Náhradní stravenku můžete vyzvednout pouze v době od 7.30 do 11.00 hodin.

Bez čipu a náhradní stravenky nebude oběd vydán!!!

Jídelna v novém a jinak

Jídelna v novém a jinak

Informace pro nové strávníky

V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. zařadí jídelna strávníka do vyšší kategorie tehdy, pokud dovrší v daném školním roce (1.9.2020 – 31.8.2021) věku 7, 11 a 15 let.

Pro žáky ZŠ začínáme vařit  2.9.2020.

Strávníci  7 – 10 let                  25,- Kč

Strávníci 11 – 14 let                 26,- Kč

Strávníci 15 -18 let                   28,- Kč

                                 

Platba se provádí hotově nebo na účet, prosím o zapsání vybrané možnosti do přihlášky.

V přihlášce uvádějte prosím, celé datum narození strávníka.

Platby na obědy jsou vystaveny k 15. dni v měsíci vždy na následující měsíc. Jen v září se hotovostní platby  platí 2x, a to do 15.9.2020 na září a do 30.9.2020 na říjen. Děti obdrží lístky s částkou na zaplacení. Pokud budete platit přes účet,  musíte při platbě zapisovat variabilní symbol.

Hotově se stravné platí u vedoucí školní jídelny, a to v určené dva dny (vše je vždy napsáno na lístečku, který strávníci dostávají předem).

Číslo účtu: 19 – 275 450 297 / 0100

Plaťte do 25. dne v měsíci. Pokud nebude platba provedena, nemá strávník od 1. dne v měsíci nárok na stravu. Odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

Telefonní čísla  jídelny: 315 697 003, linka 106, 604 569 212 – lze zasílat i SMS.

Odhlašování obědů sdělte do 7.00 hod toho dne. Pouze řádně a včas odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

Nový strávník nemá nárok na stravu , dokud neodevzdá vyplněnou přihlášku do školní jídelny.

První den nepřítomnosti strávníka (nemoc apod.), není-li oběd včas odhlášen, může tento neodhlášený oběd odebrat rodinný příslušník do jídlonosičů v době  od 11.30 – 12.00 hod. (viz  § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 122 odst.2 ….  má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole).

Trvalý příkaz

V kanceláři ŠJ dostanete  variabilní symbol, použijete jej při zřizování trvalého příkazu.

Ve svém peněžním ústavu zadáte trvalý příkaz ve prospěch účtu č.19-275450297/0100.

Nastavte si trvalý příkaz na období srpen až květen.

 

Informativní výše záloh:

děti MŠ  

3-6 let

780 Kč

děti MŠ

7-10 let

860 Kč

   

děti 1. kategorie

6-10 let

500 Kč

děti 2. kategorie

11-14 let

520 Kč

děti 3. kategorie

15 -18 let

560 Kč

 

zaměstnanci

 

540 Kč

ostatní strávníci

 

1440 Kč


První záloha proběhne v srpnu na měsíc září. Poslední záloha proběhne v květnu na měsíc červen. Nevýhodou trvalého příkazu jsou vznikající přeplatky, které po dohodě vracíme na účet, nebo necháváme strávníkovi na jeho kontě.

    

Švertnerová Stanislava

Vedoucí ŠJ

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Hlavní letní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022.

Důležité informace

Seznam přijatých/nepřijatých dětí do školky najdete v sekci Mateřská škola - Aktuality ze školky.

Zajímavé informace

BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy