Login

Žákovský parlament

Na naší škole pracuje Žákovský parlament, skládající se ze zástupců tříd, volených žáky.

Smyslem žákovského parlamentu je umožnit žákům podílet se na řízení školy, vznášet připomínky k chodu školy, podávat návrhy a připomínky na zlepšení výuky, školního prostředí atd. Zástupci parlamentu budou jednat na pravidelných schůzkách přímo s ředitelem školy.

Základní desatero aneb obecná pravidla vzájemného chování:

  • Hrubá slova nikdy nic nevyřešila, naopak mnohé pokazila.
  • Nauč se naslouchat jiným a nejednej přitom emotivně.
  • Nezapomínej, že smysl má podávat podněty pouze od konkrétní osoby nebo konkrétních osob, nikoli anonymně.
  • Neboj se mít vlastní názor. ale nezapomínej ho vždy podpořit argumentem.
  • Chceš-li, aby s tebou bylo slušně jednáno, jednej a vystupuj také slušně.
  • Považuj si vybavení tříd, školy i jejího okolí - udržuj je v pořádku, nenič je a nepoškozuj.
  • Chceš-li být respektován, sám respektuj ty druhé.
  • Nesnižuj se k jakýmkoli formám útoku vůči druhým osobám, dospělým i spolužákům.
  • Jednej čestně a otevřeně.
  • Chybu hledej nejprve u sebe, teprve následně u těch druhých.
Využívej k předávání podnětů SCHRÁNKY DŮVĚRY, popřípadě se obracej přímo na ředitele školy.

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Ředitelky školy vyhlašuje volné dny pro žáky školy
v termínu 26. - 27. října 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října
a pátek 30. října 2020.

Důležité informace

Od pondělí 12. října dochází k úpravě vzdělávání na 2. stupni ZŠ, více informací v sekci Aktuálně z naší školy.
Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny je dočasně upraveno její fungování. Více informací v sekci Školní jídelna.

Zajímavé informace

Pro přihlášení do systému Bakaláři můžete použít rychlý odkaz v horní liště.
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy