Login

Školní jídelna

Upozorňujeme rodiče, že  mohou odhlašovat obědy každý pracovní den do 7 hodin na telefonu jídelny 604 569 212, a to i formou SMS zprávy.

Současně stále trvá možnost odhlašování obědů na čísle 315 697 003, linka 106.

Informace pro nové strávníky

V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. zařadí jídelna strávníka do vyšší kategorie tehdy, pokud dovrší v daném školním roce (1.9.2020 – 31.8.2021) věku 7, 11 a 15 let.

Pro žáky ZŠ začínáme vařit  2.9.2020.

Strávníci  7 – 10 let                  25,- Kč

Strávníci 11 – 14 let                 26,- Kč

Strávníci 15 -18 let                   28,- Kč

                                 

Platba se provádí hotově nebo na účet, prosím o zapsání vybrané možnosti do přihlášky.

V přihlášce uvádějte prosím, celé datum narození strávníka.

Platby na obědy jsou vystaveny k 15. dni v měsíci vždy na následující měsíc. Jen v září se hotovostní platby  platí 2x, a to do 15.9.2020 na září a do 30.9.2020 na říjen. Děti obdrží lístky s částkou na zaplacení. Pokud budete platit přes účet,  musíte při platbě zapisovat variabilní symbol.

Hotově se stravné platí u vedoucí školní jídelny, a to v určené dva dny (vše je vždy napsáno na lístečku, který strávníci dostávají předem).

Číslo účtu: 19 – 275 450 297 / 0100

Plaťte do 25. dne v měsíci. Pokud nebude platba provedena, nemá strávník od 1. dne v měsíci nárok na stravu. Odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

Telefonní čísla  jídelny: 315 697 003, linka 106, 604 569 212 – lze zasílat i SMS.

Odhlašování obědů sdělte do 7.00 hod toho dne. Pouze řádně a včas odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

Nový strávník nemá nárok na stravu , dokud neodevzdá vyplněnou přihlášku do školní jídelny.

První den nepřítomnosti strávníka (nemoc apod.), není-li oběd včas odhlášen, může tento neodhlášený oběd odebrat rodinný příslušník do jídlonosičů v době  od 11.30 – 12.00 hod. (viz  § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 122 odst.2 ….  má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole).

Trvalý příkaz

V kanceláři ŠJ dostanete  variabilní symbol, použijete jej při zřizování trvalého příkazu.

Ve svém peněžním ústavu zadáte trvalý příkaz ve prospěch účtu č.19-275450297/0100.

Nastavte si trvalý příkaz na období srpen až květen.

 

Informativní výše záloh:

děti MŠ  

3-6 let

780 Kč

děti MŠ

7-10 let

860 Kč

   

děti 1. kategorie

6-10 let

500 Kč

děti 2. kategorie

11-14 let

520 Kč

děti 3. kategorie

15 -18 let

560 Kč

 

zaměstnanci

 

540 Kč

ostatní strávníci

 

1440 Kč


První záloha proběhne v srpnu na měsíc září. Poslední záloha proběhne v květnu na měsíc červen. Nevýhodou trvalého příkazu jsou vznikající přeplatky, které po dohodě vracíme na účet, nebo necháváme strávníkovi na jeho kontě.

    

Švertnerová Stanislava

Vedoucí ŠJ

Změny ve vydávání obědů po dobu rekonstrukce školní jídelny

Vážení rodiče a strávníci naší školy,

v naší škole probíhá rekonstrukce školní jídelny, která by měla být ukončena do 31.10.2020.

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům školní jídelny, které se týkají objednávání, odhlašování a výdeje stravy po dobu rekonstrukce.

Zálohy na obědy prosím posílejte na číslo účtu 19-275450297/0100 nejpozději do 20. dne předchozího měsíce. Pokud nebude mít strávník na účtu školní jídelny peníze na obědy, nedostane oběd.

To znamená - za měsíc září je nutné poslat zálohu do 20.8.2020 ! Kdo nemá VS (variabilní symbol), do poznámky uvede jméno a třídu strávníka.

Hotovostní platby se budou vybírat také zálohově na měsíc září i říjen. Teprve až začneme vařit v naší nové kuchyni, budou odúčtovány přeplatky za obědy.

Zálohy na obědy jsou od září 2020 z důvodu stálého zdražování potravin navýšeny u všech věkových kategorií:

Kategorie                          cena  za 1 oběd              měsíční záloha

Děti od 7 do 10 let ……………..25,- korun …………………….500,- korun

Děti od 11 do 14 let ……………26,- korun …………………….520,- korun

Děti od 15 let a více ……………28,- korun …………………….560,- korun

Po dobu rekonstrukce budou obědy dováženy.

Vydávat se bude pouze jeden oběd, a to v jednorázových obalech. Součástí oběda bude pouze hlavní chod, polévka nebude.

Každý strávník si musí nosit svůj příbor a své pití !!!!!!!!!!!!!

Odhlašovat obědy můžete nejpozději do 7:00 hodin téhož dne.

Po výše uvedené hodině Vám již oběd nebude odhlášen !!!!!!!

Pokud Vaše dítě onemocní v průběhu dne, musíte si oběd vyzvednout.

Cizím strávníkům po dobu rekonstrukce neposkytujeme obědy.

Děkuji za pochopení.

 

Švertnerová Stanislava

vedoucí školní jídelny

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Ředitelky školy vyhlašuje volné dny pro žáky školy
v termínu 26. - 27. října 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října
a pátek 30. října 2020.

Důležité informace

Od pondělí 12. října dochází k úpravě vzdělávání na 2. stupni ZŠ, více informací v sekci Aktuálně z naší školy.
Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny je dočasně upraveno její fungování. Více informací v sekci Školní jídelna.

Zajímavé informace

Pro přihlášení do systému Bakaláři můžete použít rychlý odkaz v horní liště.
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy