Login

Školní jídelna

Upozorňujeme rodiče, že  mohou odhlašovat obědy každý pracovní den do 7 hodin na telefonu jídelny 604 569 212, a to i formou SMS zprávy.

Současně stále trvá možnost odhlašování obědů na čísle 315 697 003, linka 106.

Informace pro nové strávníky

V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. zařadí jídelna strávníka do vyšší kategorie tehdy, pokud dovrší v daném školním roce (1.9.2019 – 31.8.2020) věku 7, 11 a 15 let.

Pro žáky ZŠ začínáme vařit  3.9.2019.

Strávníci  7 – 10 let                  23 Kč

Strávníci 11 – 14 let                 24 Kč  

Strávníci 15 let a více               26 Kč

 

Platba se provádí hotově, nebo na účet, prosím o zapsání vybrané možnosti do přihlášky.

V přihlášce uvádějte, prosím, celé datum narození strávníka.

Platby na obědy jsou vystaveny k 15. dni v měsíci vždy na následující měsíc. Jen v září se stravné platí 2x, a to do 15.9.2019 na září a do 30.9.2019 na říjen. Děti obdrží lístky s částkou na zaplacení. Pokud budete platit přes účet,  musíte při platbě zapisovat variabilní symbol.

Hotově se stravné platí u vedoucí školní jídelny, a to v určené dva dny (vše je vždy napsáno na lístečku, který strávníci dostávají předem).

Číslo účtu : 19 – 275 450 297 / 0100

Plaťte do 25. dne v měsíci. Pokud nebude platba provedena, nemá strávník od 1. dne v měsíci nárok na stravu. Odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

Telefonní čísla  jídelny  :     315 697 003, linka 106  ,  604 569 212 – lze zasílat i SMS.

Odhlašování obědů sdělte do 7.00 hod toho dne. Pouze řádně a včas odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

Nový strávník nemá nárok na stravu , dokud neodevzdá vyplněnou přihlášku do školní jídelny.

První den nepřítomnosti strávníka (nemoc apod.), není-li oběd včas odhlášen, může tento neodhlášený oběd odebrat rodinný příslušník do jídlonosičů v době  od 11,30 – 12,00 hod. (viz  § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 122 odst.2 ….  má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole).

Švertnerová Stanislava

Vedoucí ŠJ
 Trvalý příkaz

 V kanceláři ŠJ dostanete  variabilní symbol, použijete jej při zřizování trvalého příkazu.

Ve svém peněžním ústavu zadáte trvalý příkaz ve prospěch účtu č.19-275450297/0100.

Nastavte si trvalý příkaz na období srpen až květen.

 

Informativní výše záloh:

děti MŠ  

3-6 let

720 Kč

děti MŠ

7-10 let

800 Kč

   

děti 1. kategorie

6-10 let

460 Kč

děti 2. kategorie

11-14 let

480 Kč

děti 3. kategorie

15 let a výše

520 Kč

zaměstnanci

 

460 Kč

ostatní strávníci

 

1320 Kč

První záloha proběhne v srpnu na měsíc září. Poslední záloha proběhne v květnu na měsíc červen. Nevýhodou trvalého příkazu jsou vznikající přeplatky, které vracíme na účet 1x ročně v červenci.

     Švertnerová Stanislava

Vedoucí ŠJ

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Hlavní prázdniny začnou ve středu 1. července a skončí v pondělí 31. srpna. Školní rok 2020/2021 startuje v úterý 1. září.

Důležité informace

Seznam sešitů na školní rok 2020/2021 najdete v sekci Aktuálně z naší školy.

Zajímavé informace

Pro přihlášení do systému Bakaláři můžete použít rychlý odkaz v horní liště.
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy